بزرگراه یادگار امام

۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بزرگراه یادگار امام(ره) اصلی‌ترین شریان شمالی - جنوبی و شرقی - غربی در محدوده شمال غرب و غرب تهران است که در مسیر خود به بزرگراه‌های دیگر تهران نیز متصل می‌شود. این بزرگراه که طولی معادل 16.2 کیلومتر دارد از خیابان سئول در شمال تهران آغاز و به خیابان هاشمی در غرب پایتخت ختم می‌شود.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/6so