آتش سوزی ساختمان میدان حسن آباد-2‎

۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساختمان شمال غربی میدان حسن آباد شامگاه چهارشنبه 26 تیر ماه دچار حریق شد .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/33g