نخستین همایش مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی

۹ خرداد ۱۳۹۵
عصر یکشنبه 9 خرداد نخستین همایش مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی با حضور شهردار تهران در محل برج میلاد برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4gc