اولین جلسه کارگاه عکاسی سیمون دوناتی برای عکاسان مناطق شهرداری

۳ اسفند ۱۳۹۳
اولین جلسه کارگاه عکاسی سیمون دوناتی استاد عکاسی دانشگاه ایتالیا برای عکاسان مناطق شهرداری تهران از برنامه های جنبی جشنواره رسانه های شهری صبح امروز یکشنبه ۳ اسفند در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ou