تهرانگردی شهردار وین

۹ خرداد ۱۳۹۵
میشایل هویپل، شهردار وین و هیات اتریشی با همراهی دکتر شهرام گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از کاخ گلستان، میدان مشق و دانشکده هنر دانشگاه تهران بازدید کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6iz