دیدار شهردار وین با دکتر قالیباف شهردار تهران

۹ خرداد ۱۳۹۵
عصر شنبه 8 خرداد میشایل هویپل شهردار وین با دکتر قالیباف شهردار تهران در محل برج میلاد تهران دیدار کردند
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/378