بازدید چند تن از اعضای شورای شهر از پروژه های منطقه 21شهرداری تهران

۵ تیر ۱۳۹۸
صبح امروز چهارشنبه 5 تیر ماه چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های منطقه 21شهرداری تهران بازدید کردند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7k5