هفتمین همایش احیاگران نور

۲ اسفند ۱۳۹۳
هفتمین همایش احیاگران نور،صبح شنبه ۲ اسفند ماه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/6iv