اهتزاز پرچم امام رضا در کمیته ملی المپیک

۸ خرداد ۱۳۹۵
مراسم اهتزاز پرچم امام رضا در کمیته ملی المپیک با حضور وزیر وزرش و جوانان برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7f2