رونمایی از اولین شماره مجله «وزن دنیا»

۲۳ خرداد ۱۳۹۸
مراسم رونمایی از اولین شماره مجله «وزن دنیا» که در حوزه شعر فارسی فعالیت دارد پنج شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ در خانه وارطان برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5uf