شهرنگار؛ پله نوروزخان

۲۰ خرداد ۱۳۹۸
پله نوروزخان نام راسته‌ای از بازار بزرگ و تاریخی تهران است که در آن پلاستیک و نایلون به فروش می‌رسد. این بازار در نزدیکی مسجد امام قرار دارد.
مازن هواشم
https://www.tehranpicture.ir/u/602