شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

۱۹ خرداد ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور معاونین این مرکز برگزار شد و از سامانه 137 و 1888 شهرداری ناحیه 1 منطقه 3، مدیریت پسماند منطقه 6، خانه زی در منطقه 11، مقبره ملک المتکلمین و صوراسرافیل در منطقه 11، میدان شوش (اکیپ های فوریت های اجتماعی) در منطقه 11 بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2it