استقبال از عوامل فیلم فروشنده در فرودگاه امام خمینی تهران‎

۸ خرداد ۱۳۹۵
مردم با حضور پرشور در فرودگاه امام خمینی از عوامل فیلم سینمایی فروشنده استقبال کردند.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/383