خدمات شهرداری تهران به مناسبت رحلت امام خمینی در مرقد مطهز امام خمینی (ره)

۱۴ خرداد ۱۳۹۸
خدمات شهرداری تهران به مناسبت رحلت امام خمینی سه شنبه 14 خرداد ماه در مرقد مطهرامام خمینی (ره)
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/59s