عملیات اطفا حریق در میدان حسن آباد

۷ خرداد ۱۳۹۸
حریق پست برق در میدان حسن آباد با حضور آتش نشانان منطقه 5 اطفا گردید.
مازن هواشم
https://www.tehranpicture.ir/u/35f