هفته فرهنگی مقاومت آبادان و خرمشهر در باغ موزه دفاع مقدس

۶ خرداد ۱۳۹۵
همزمان با ایام سالروز آزاد سازی خرمشهر ، هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می گردد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/77r