آیین نهمین دوره اهدای جوایز خوش حسابی شهرداری تهران

۵ خرداد ۱۳۹۵
عصر امروز آیین نهمین دوره اهدای جوایز خوش حسابی شهرداری تهران با حضور قدرت گودرزی، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6on