چهاردهمین همایش علمی کاربردی ائمه جماعات شهرداری تهران

۵ خرداد ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 5 خرداد چهاردهمین همایش علمی کاربردی ائمه جماعات شهرداری تهران در مشهد مقدس برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7h9