دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۴ خرداد ۱۳۹۵
دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز سه شنبه برگزار شد.
امیر فرزانه
https://www.tehranpicture.ir/u/5nh