نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نامگذاری خیابان ج به نام جمشید مشایخی و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر و خانواده ایشان جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/57x