شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، یکشنبه شب برگزار شد و از مرکز مدیریت پسماند منطقه 6، خانه مینایی و مقبره ملک المتکلمین و صوراسرافیل در منطقه 11 بازدید کرد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/34s