تمرین تیم ملی فوتبال

۴ خرداد ۱۳۹۵
تمرین تیم ملی فوتبال دیروز دوشنبه با حضور ملی پوشان برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/69y