بازدید شهردار تهران از هجدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
پیروز حانچی شهردار تهران از هجدهمین نمایشگاه بین المللى محیط زیست بازدید کرد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/59x