جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد فروردین ماه

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد فروردین ماه به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت در باغ زیبا برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/3ko