سیل مهربانی در سینما آزادی

۲۴ فروردین ۱۳۹۸
برنامه سیل مهربانی برای دریافت کمک های مردمی به سیل زدگان به همت خانه سینما با حضور هنرمندان در سینما آزادی برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ax