مراسم سالگرد ناصر حجازی

۳ خرداد ۱۳۹۵
مراسم سالگرد ناصر حجازی بر سر مزارش در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س)برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/6pp