عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان

۲۲ فروردین ۱۳۹۸
عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان به کمک نیروهای اعزامی شهرداری تهران
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/7g1