بزرگراه چمران

۳ خرداد ۱۳۹۵
بزرگراه چمران یکی از بزرگراه های اصلی تهران است که در محدوده غربی تهران، شمال را به جنوب متصل می کند.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/5uj