رقابت های بین المللی پرش با اسب بزرگسالان

۱ خرداد ۱۳۹۵
رقابت های بین المللی پرش با اسب csi** بزرگسالان در باشگاه سوارکاری بام برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/5he