رونمایی از کتاب در گذری بر دروازه غار

۱ خرداد ۱۳۹۵
کتاب در گذری بر دروازه غار نوشته احمد مسجد جامعی در قهوه خانه های قدیمی تهران رونمایی شد.
محمد عباس نژاد فرد
https://www.tehranpicture.ir/u/5da