نشست خبری مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه

۲۹ بهمن ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/3al