مانور عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران

۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مانور بزرگ عملیاتی آتشنشانان جنوب تهران صبح امروز یکشنبه در منطقه دولت آباد برگزار شد.
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/7fo