آیین غرس پنچ هزار اصله نهال در اراضی جنگل لویزان

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آیین غرس پنچ هزار اصله نهال در منطقه چهار با حضور شهردار و مسئولین منطقه و جمعی از کودکان سطح مدارس صبح امروز در اراضی جنگل لویزان برگزار شد.
مازن هواشم
https://www.tehranpicture.ir/u/7vc