آیین اختتامیه هفته جوان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
عصر چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت آیین اختتامیه هفته جوان و جشنواره رویش با حضور شهردار تهران در محل فرهنگسرای بهمن برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5d4