نمایشگاه گل و گیاه نوروزی در پیاده راه ۱۷ شهریور

۱۸ اسفند ۱۳۹۳
نمایشگاه گل و گیاه نوروزی در پیاده راه ۱۷ شهریور از میدان شهدا تا امام حسین (ع) به مدت یک ماه تا پایان ماه فروردین برپا می باشد .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/6w6