وضعیت نیمه شمالی خط 6 مترو

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
اتصال 1620متر تونل رمپ ابشناسان تا میدان کوهسار از خط 6 مترو انجام شد. این خط به طول 35 کیلومتر است که در فاز نخست آن 31 کیلومتر و با 27 ایستگاه در حال ساخت است. این خط مترو از ایستگاه دولت آباد شروع شده و تا شمال غرب تهران و منطقه سولقان در محدوه پارک کوهسار ادامه می یابد، نیمه شمالی این خط شامل 8 کیلومتر و 370 متر با 7ایستگاه و 1 پست برق در دست احداث است .
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5d2