دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/34w