آیین درختکاری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بعد از ظهر روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ، دومین آیین درختکاری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ، برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/2k0