نشست خبری کنسرت کامکارها و جشن ۲۵ سالگی محک‎

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست خبری کنسرت خیریه گروه کامکارها به مناسبت جشن ۲۵ سالگی موسسه محک در خانه هنرمندان برگزار شد.
امیر فرزانه
https://www.tehranpicture.ir/u/61a