نشست خبری رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح یک شنبه ۲۶ اردیبهشت نشست خبری رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در محل شهرداری تهران برگزار شد.
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/9g1