نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
ظهر یک شنبه ۲۶ اردیبهشت نشست خبری دکتر عبدالهی معاون خدمات شهری و محیط زیست در مورد اقدامات شهرداری تهران در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد.
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5f2