تشییع سه شهید گمنام در میدان فاطمی

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
صبح روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ، پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس از میدان فاطمی تشییع شد و در محل فاطمیه به خاک سپرده شدند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/3rg