امضاء تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بر اساس تفاهم نامه ای که بعدازظهر امروز ۲۵ اردیبهشت ماه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران امضا شد، شهر آفتاب به مدت ۶ سال به صورت رایگان در اختیار نمایشگاه کتاب قرار گرفت.
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/61t