سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در دریاچه خلیج فارس صبح روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با حضور جمعی از بازنشستگان به همراه خانواده هایشان برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6eo