شبگردی ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
شبگردی ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار ، شامگاه روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران ، واقع در بوستان گفتگو برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/2em