فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران به مناسبت نمایشگاه کتاب

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران به مناسبت بیست و نهمین نمایشگاه کتاب در ایستگاه متروی شهر آفتاب انجام می گردد.
مجتبی کاظمی اصل پور
https://www.tehranpicture.ir/u/61b