افتتاح ششمین اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو عبدل آباد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
آیین افتتاح ششمین اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو عبدل آباد در تاریخ 21 اردیبهشت 95 برگزار شد.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/3di