دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 21 اردیبهشت دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6cm