تهرانگردی شهردار استانبول

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهردار استانبول دکتر کادیرتوپباش و هیئت همراه ایشان صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه از جاذبه های گردشگری تهران بازدید انجام دادند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4th