گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

۱۱ اسفند ۱۳۹۳
نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی ، صبح روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه با حضور دکتر محسن رضایی گشایش یافت .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/6aw